Clubinfo

Naam

De Basketball-vereniging Anoeta-Amsterdam is opgericht op 3 december 1969.Dit gebeurde door een aantal basketballers, die hadden deelgenomen aan jeugdtrainingskampen in de Spaanse plaats San Sebastian. De verenigingsnaam Anoeta is dan ook afkomstig van de organisator van deze kampen, S.D. Anoeta. De naam van het voormalige clubblad, "EL TOPO" kan men eveneens teug vinden in San Sebastian. De El Topo is namelijk de naam van een trammetje dat zeven bergen door kruipt tussen San Sebastian en de Spaans-Franse grens en betekent letterlijk vertaald ‘De Mol’.

Op het ogenblik is Anoeta een vereniging met ca. 20 leden. Een wisselend aantal teams is ingeschreven voor de competitie in Rayon Noord-Holland op diverse niveaus. Daar waar in de hoogste teams de prestatie centraal staat, waarvoor dan ook getraind dient te worden, daar neemt bij de lagere teams ook de gezelligheid een belangrijke plaats in. Verder is het Anoeta-mixtoernooi (begin januari) inmiddels een wederkerend evenement geworden.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het secretariaat:

per post: Opaal 6, 3641 XJ Mijdrecht

telefonisch: 0297-273109

per e-mail: secretariaat@anoeta.nl

Kijk ook regelmatig op de website van Anoeta: www.anoeta.nl. Daar vindt U onder andere routebeschrijvingen, wedstrijduitslagen en standen, en het meest recente wedstrijdrooster.

Lidmaatschap

U vraagt het lidmaatschap van de vereniging aan door inlevering van een inschrijfformulier met 1 pasfoto bij het secretariaat. De vermelde inschrijfkosten, contributie en eventuele borg dienen te worden voldaan bij de penningmeester. Hierna word het lidmaatschap bij de NBB aangevraagd. Indien U in de afgelopen 5 jaren lid bent geweest van een andere basketbalvereniging bent U verplicht een schuldvrij-verklaring te overhandigen bij inschrijving. U kunt deze verklaring aanvragen bij Uw oude vereniging.

Bij de Nederlandse Basketball Bond, NBB, wordt door ons uw spelerslicentie aangevraagd. Via de vereniging ontvangt u dan een spelerskaart. De spelerskaart heeft u nodig voor legitimatie tijdens de wedstrijden en toegang in de speelhallen in Amsterdam. Het bestuur van de vereniging deelt u vervolgens bij een team in. Het is daarom van belang om reeds bij inschrijving aan het bestuur duidelijk te maken wat uw ambities zijn en op wat voor niveau u eventueel reeds gespeeld heeft.

Tevens worden u de statuten van de vereniging uitgereikt. Vraag erom als u ze niet krijgt.

Het lidmaatschap kan slechts schriftelijk worden opgezegd vůůr 31 mei van het lopende seizoen.

Sportkeuringen zijn niet langer meer verplicht gesteld door de NBB, doch het is echter raadzaam u te laten keuren wanneer u na lange tijd begint met sporten of na ziekte/ongeval.

Anoeta-Amsterdam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventualiteiten en wij raden u aan zelf verzekerd te zijn tegen ongevallen etc. Tevens kunnen ook medespelers niet aansprakelijk worden gesteld voor het sneuvelen van een bril enz. gedurende de normale gang van het spel omdat dit risico aanvaard wordt door deelname aan het spel.

Verplichtingen

Anoeta-Amsterdam is een vereniging, dit houdt in dat alle functies binnen de vereniging (b.v. scheidsrechter, wedstrijdjury en trainers) door leden van de vereniging vervuld moeten worden. Zie voor meer informatie onder "wedstrijden".

FinanciŽle verplichtingen

De contributie wordt in twee termijnen geheven, normaliter in september en januari, door middel van automatische incasso. De thans geldende contributie per seizoen bedraagt € 152,00 voor senioren.De eerste contributie aanschrijving wordt verhoogd met € 3,50 inschrijfgeld.

Indien gewenst kan, uitsluitend in overleg met de penningmeester, een afwijkende betalingsregeling worden getroffen. Het postgiro nummer van de vereniging is NL19INGB0004517259, ten name van Anoeta te Amsterdam.

Trainingen

 

Trainingen worden gehouden in het Sportcentrum Calland, Eliza van Calcarstraat 2 in Amsterdam Osdorp. De trainingen zijn op maandag- en donderdagavond. Na afloop van de trainingen bestaat de mogelijkheid om in de bar iets te drinken en bij te praten.

Momenteel zijn de tijden als volgt (zowel maandag als donderdag):

20.30 - 22.30

Wedstrijden

Senioren: wedstrijden kunnen vallen op alle avonden van de week en de middagen in het weekend.

 Het wedstrijdprogramma wordt, aangezien alle leden email-faciliteiten hebben, doorgegeven via e-mail. Als U bent ingedeeld bij een team wordt U geacht bij alle wedstrijden aanwezig te zijn. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan dient U zich zo tijdig mogelijk af te melden bij Uw team-contactpersoon voor de betreffende wedstrijd, zodat hij een invaller kan regelen. Op deze manier voorkomt U teleurstelling bij Uw medespelers als een wedstrijd komt te vervallen wegens een tekort aan spelers.

U zult enkele malen per seizoen gevraagd worden om als scheidsrechter of als schrijver te functioneren bij wedstrijden van andere teams van de vereniging. Er wordt van U verwacht dat U bij deze gelegenheden op tijd aanwezig bent: zonder U kan de wedstrijd niet gespeeld worden. Bij verhindering dient U zelf voor een vervanger te zorgen; slechts in noodgevallen kan contact worden opgenomen met het wedstrijdsecretariaat (Paul v/d Wal)

De meeste wedstrijden in Amsterdam worden gespeeld in de Apollohal (Stadionweg 1-5 in Amsterdam-Zuid), maar in een enkel geval kan worden uitgeweken naar Sporthal Ookmeer (Osdorp) en Sporthal De Weeren (De Weeren 1 bij de Beemsterstraat in A’dam-Noord). Aangezien er binnen het Rayon Noord-Holland ook verenigingen van buiten Amsterdam zijn ingedeeld (Purmerend, Aalsmeer en Weesp), is het mogelijk dat er ook wedstrijden buiten Amsterdam moeten worden gespeeld.

 

De Apollohal in Amsterdam:

Tenue

Het tenue van Anoeta bestaat uit een blauwe broek en een geel singlet met spelersnummer in blauwe cijfers op borst en rug.

Deze web pagina wordt onderhouden door het secretariaat van Anoeta